• 15 ŞUB 17
  • 0
  Doğumsal Ayak Problemleri

  Doğumsal Ayak Problemleri

  Z ayak (Skew Foot): Topuğun içe, ayağın orta tarafının dışa dönük olması şeklinde görülen bir ayak deformitesidir. Cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Çocuk bir yaşından sonra ameliyat edilir. Genellikle başka hastalıklarla beraber görülür. Ameliyat sonrası yere sağlam basan, günlük aktivitelerini yerine getiren bir ayak elde edilmesidir.

  Aksesuar Navikula: Ayağın iç tarafında fazladan bir kemik olmasıdır. Şikayet olması halinde ameliyatla tedavi edilir.

  Polidaktili: Ayakta fazladan parmak olması durumudur. Genellikle 6 tane olur. Tanıda röntgen mutlaka çekilmesi gerekir. Kemikle bağı olmayan taraf cerrahi olarak alınır.

  Sindaktili: Parmakların yapışık olması halidir.

  Konjenital Vertikal Talus: Pes Ekinovarustan sonra en sık görülen doğumsal ayak problemidir. Ayağın doğuştan çökük olmasıdır. Spina Bifida gibi hastalıklarla birlikte de, tek başına da görülebilir. Bir kısmı seri alçılama ile tedavi edilir. Bir kısmında cerrahi operasyon gerekir.

  Tarsal Koalisyon: Düztaban olduğu düşünülen çocukların çok küçük bir kısmında görülür. Düztabanlık serttir ve düzelmez. Düzelmemesinin nedeni tarsal koalisyondur. Genellikle birçok hastalıkla beraber görülür.

   

  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.